Długoterminowa Archiwizacja Danych Cyfrowych

Nasze powyższe pakiety backup danych - kopie zapasowe można zakupić jako dodatek do naszych serwerów dedykowanych, lub też jako produkt samodzielny. W stylu rodzimym imienia: „backup” i „archiwizacja ofiarowanych” są (systematycznie niewłaściwie) wymierzane zamiennie. Platforma Ctera C200 w kolekcji wprzódy z 3599 PLN - z 20 konces

read more